Knesetting

Knesetting er kort fortalt en seremoni hvor en eller flere foreldre erklærer et barn som sitt, og det er en seremoni hvor barnet ønskes velkommen i slekten og til verden. Foreldrene tar barnet på sitt fang, erklærer det som sitt, og så sendes ordet til alle som er tilstede for å ønske det velkommen og alt godt.

Noen har også et ønske om at barnet skal gis navn seremonielt, og dette skjer da ofte også under knesettingen.

Knesettingen er etter vår mening en glimrende seremoni, da den ikke skiller mellom biologisk fødte barn og bonusbarn. Har barnet blitt knesatt, så stiller det på lik linje som alle andre barn. Det er med andre ord en seremoni som passer utmerket for alle barn, uavhengig av familiesammensetning.

Knesetting er en seremoni som foreldre godt kan holde selv, og en seremoni som kan utformes fritt etter foreldres ønske. Eksempel på seremoni kan være:

Familien og venner sitter i en ring. I midten sitter foreldre sammen med barnet.

Foreldrene tar barnet, løfter opp slik at alle kan se, og sier: "Jeg vil at dere alle skal være vitne på at jeg holder dette barnet som mitt. Jeg lover at jeg etter beste evne skal våke og beskytte, og lære ham/henne/hen det jeg kan for at det skal gjøre godt her i verden."

Deretter kommer en og en av familien og venner frem til barnet, og kommer med gaver eller lovord.

Seremonien avsluttes ved at alle de fremmøtte skåler for barnets helse og fremtid.

Andre ønsker knesetting som en del av et blot, eller at man ønsker at en gode eller gydje skal bistå seremonien. Ta kontakt med ditt lokale blotslag dersom du ønsker dette.