Rasisme

Åsatrufellesskapet Bifrost tar avstand fra enhver form for diskriminering på grunnlag av kjønn, herkomst eller seksuell legning. Vi benytter oss av gamle norrøne symboler og andre uttrykk for hedensk sed, slik at disse ikke lenger skal kunne knyttes til nazisters og nynazisters misbruk gjennom historien.

Det finnes dessverre grupperinger i dag som smykker seg med betegnelsene "hedensk", "åsatru", "norrøn religion" og lignende – og som bruker våre symboler og myter.

Vi advarer på det sterkeste de som føler en dragning mot eller tilknytning til norrøne tradisjoner og hedensk religion å oppsøke eller ha kontakt med disse gruppene. Deres "åsatru" har ingenting med hedensk sed å gjøre, og er snarere et skalkeskjul for høyreekstrem politikk, rasisme og hatsideologi.

Åsatru er ikke basert på rase eller herkomst, men fundert i religiøs handling.

Respekt for andres skikker er en forutsetning for å få respekt for sine egne.

Ærefull framferd og gjestfrihet står høyt i kurs i åsatru. Håning og hets har ingen plass.

Hvis du er orientert mot nazisme eller rasisme og synes dette passer godt sammen med åsatru, er du IKKE velkommen hos oss i Åsatrufellesskapet Bifrost.

Hvis du derimot er genuint interessert i vår moderne hedenske religion, så er du hjertelig velkommen hos oss.